Zonguldak Maden Müzesi’nde yer alan eserlerin korunması için müzeyi gezen ziyaretçilerin de uymak zorunda olduğu bazı kurallar vardır. Bu kurallar şöyle özetlenebilir:

  • Eserlere zarar vermemek ve hiçbir şekilde dokunmamak,
  • Herhangi bir esere çarpmamak için, geri geri yürümemek,
  • Yaydığı zararlı ışınlarla tarihî eserlere zarar verebileceğinden dolayı, fotoğraf çekerken flâş kullanmamak,
  • Müze içerisinde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmamak,
  • Müze bir grup halinde ziyaret ediliyorsa gruptan ayrılmamak,
  • Sergi salonu içerisinde, herhangi bir şey yiyip-içmemek.