Zonguldak limanı içinde Şarjöman adıyla bilinen anıtsal yapı, işlevi itibarıyla “yükleme/doldurma (chargement)” anlamına gelmektedir. Havzada üretilen ve demiryoluyla limana getirilen kömürü limandaki vapurlara yüklemek için yapılan bu tesis, başta kömür olmak üzere yükleri şilep türü gemilere yüklemek amacıyla kullanılmıştır. Kalker taşının yontulması ile yapılan bu yapı, dönemin özgün bir örneğidir. Yüz yılı aşkın süredir varlığı göz önünde bulundurulursa, tuzlu su içinde kalabilmiş en eski mimari değer olduğu da söylenebilir.