Üzülmez Lavuarı, müzeye ulaşan yolun üzerinde bulunmaktadır. Derebaca maden ocağının bulunduğu bölgede kömür işleme amaçlı kurulan bu tesis içerisinde lavuar ve atölye binasını barındırmaktadır. Ayrıca tesisin yanıbaşında bulunan ve eğri yapısıyla dikkat çeken Eğribaca kok bacasını görmek mümkündür. 

Eski işlevini yitiren tesis restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkarılmaktadır. İçerisinde kültür, sanat ve sergi merkezleri ve kütüphane bulunan bir kampüse dönüştürülmektedir.

Kent hafızası için önemli bir yeri olan bu yapı Zonguldak'ın en önemli endüstri mirası unsurlarından biridir.